Новите ЕДС доброволци

new_v3new_v8new_v6

Андреа Нахтманова, Здислава Сихрова, Янош Гергели Тотх и Ян Врба са новите ЕДС доброволци, които вече работят по проект „Образование vs. Бедност 3“, 2018-2-BG01-KA125-048113, съфинансиран по програмата на ЕС „Еразъм +“. Андреа, Здислава и Йони са в Стара Загора и работят в Центъра за информиране, консултиране, обучение и подкрепа /ЦИКОП/ на деца и младежи – безплатна социална услуга, която фондация „Дон Боско България доставя в ромския квартал „Лозенец“. Ян работи в Казанлък в ЦИКОП на клона на фондацията – фондация „Дон Боско България – клон Казанлък“ – също с ромски деца и младежи. На ротационен принцип доброволците ще се участват и в заниманията с ромските деца и младежи, които екипът ни организира в село Калитиново. Доброволческата им служба ще продължи единадесет месеца от 15.09.2018 до 15.08.2019.
Андреа, Славка и Ян идват от Чехия, а Йони е от Унгария.
Както се вижда от снимките – има време за работа, има и време за пътешествия и забавления.
new_volunteers2new_v4new_v5

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed