Подкрепете ни

Нуждаем се от подкрепа за:

  • основните дейности на фондацията;

  • образованието на отделните деца. Някои от децата, за чието образование фондацията се грижи, живеят в много трудни условия и се нуждаят от финансова подкрепа за учебни материали.

 

Банкова сметка:

IBAN:
BG30FINV91501203934292
BIC: FINVBGSF
Първа Инвестиционна Банка

Comments are closed