Летен лагер ромски момичета, 30.07-04.08.2018

IMG_2578
IMG_2796
IMG_2749
IMG_2736
IMG_2762
IMG_2718

„Летният лагер за момичета от ромския квартал „Лозенец“ тази години се проведе от 30.07. до 04.08. в село Малчика. Игрите, които играhме бяха свързани с филма „Смелата Ваяна“ и пътуването й през морето, за да върне откраднатото от Мауи сърце на Майката Природа. Темите, върху които размишлявахме тази година бяха – опазването на природата, кой съм аз, какво е моето призвание, трудностите по пътя на живота, Бог – моят приятел. По време на лагера посетихме мемориален парк остров Персин, където по време на комунистическия режим се с намирал лагерът „Белене“. На връщане за Стара Загора успяхме да видим втората по големина пещера в България – Орлова чука.“ Анна Кисьова
Успешното протичане на лагера не би било възможно без ЕДС доброволките Вероника Кобзова /проект „Образование vs. Бедност“, 2017-1-BG01-KA105-035856/, Анежка Котрбова и Елишка Григарикова /проект „Повече образоание – по-малко бедност с ЕДС“, 2017-2-CZ01-KA105-045646/, съфинансирани по програмата на ЕС Еразъм+.
IMG_2567
IMG_2617
IMG_2645
IMG_2680
IMG_2711
IMG_2848

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed