Флейта

Ателието по флейта към фондацията се ръководи от чешката доброволка Маркета Обручова, която е тук за една година по проекта „За по-добър шанс“ към Европейската доброволческа служба.


Comments are closed