Доброволци

Ако желаете да бъдете доброволец при нас, необходими са следните неща:

  1. Да попълните този въпросник;

  2. Да имаме среща, за да се запознаем;

  3. Да преминете кратка подготовка;

  4. Свидетелство за съдимост, ако ще работите с децата.

Comments are closed