Център за деца и младежи

ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

041370_05_279806Нашия ЦИКОП (център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа) на деца и младежи, могат да посещават всички млади хора, без разлика на религоизното им убеждение или социалното положение. Центърът не служи само за социална работа, решение на социални проблеми или за прекаране на свободното им време, а да създадат едно място, което е „тяхно“. Интересите си разделяме на 4 области. Тези 4 области описваме с имената на институциите, които са:

  1. дом
  2. училище
  3. игрище
  4. църква

Към 1: Място, където децата и младежите се чувстват добре и го смятат за „своето“. Там, където се чувстват като у дома си, където намират хора, които ги слушат, помагат им в живота и допълват това, което липсва на детето и младия човек и което собственото му семейство не му дава. Учим ги също на толерантност и отговорност един към друг.

Към 2: В занималните, кръжоците, ателиета и курсовете, в които децата и младежите са включени, придобиват нови знания, умения, таланти, способности или отново им се обяснява онова, което не разбират. Новите знания са свързани с областта на етиката, христианските ценности, Библията, вярата в Бог и Исус Христос и др.

Към 3: Помагаме за създаването на нови приятелски взаимоотношения, които са изградени на по-качествена основа. Чрез игрите, забавленията, програмите и спорта, учим децата и младежите да общуват с другите, да си сътрудничат, да развиват логическо и практическо мислене, да изкарват излишната си енергия и да се научат на ред и правила, както и да се борят със своите лични граници.

Към 4: Желаем също да се запознаят лично с Исус Христос, като своя спасител, защото вярваме, че животът тук на земята не свършва и нашето тяло и моментна реалност е временно нещо. Заради това се опитваме да им отваряме духовния хоризонт и да ги учим как да създадат истинско взаимоотношение с Исус Христос, как да повярват в него, въпреки че максимално уважаваме тяхната свобода или принадлежност към  друга християнска църква или религия.

В центъра ние предлагаме:

  • Библейски часове и катехизис
  • Занимални
  • Кръжоци и ателиета (свирене на музикални инструменти, танци, изобразително изкуство, чужд език…)
  • Спорт (футбол, тенис на маса, билярд, дартс, фитнес)
  • Екскурзии
  • Турнири

Запознайте се също с нашия начин на работа


Comments are closed