Участвахме в семинара „Cultural Coach“ в Хелзинки

 

 

Представител на екипа на фондацията – Мартина Станева-Антонова, посети за втори път семинар по дългосрочния проект Salto Cultural Diversity и няколко национални агенции – The Cultural Coach Project. Идеята на проекта е чрез „културни треньори“ (cultural coaches), програмата „Младежта в действие“ на ЕС, администрирана в БГ от НЦЕМПИ, да стане по-достъпна за младежи от културните малцинства в Европа. Този път семинарът бе наречен „Action seminar“ („Семинар на действието“), и както се вижда от видеото, участниците – около 60 човека – културни треньори и младежи от 16 държави, случиха в центъра на Хелзинки събитие, популяризиращо културното многообразие. Освен публичното събитие, на семинара се обсъждаха теми като: какво е всъщност културно малцинство, разбиранията на участниците по проблемите с включването на културните малцинства, какво e Youthpass, Salto Youth Resource Centers и обхватът на програмата „Младежта в действие“. 

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed