Аниматорски курс, 8-10 април 2022, гр. Казанлък

„Казанлък отново стана място за среща на 30 младежи, които взеха участие в първия, след Ковид-кризата, аниматорски курс. Двугодишното обучение започна на 8 април. В дните до 10 април, младите хора преминаха през интензивно обучение, съпроводено с молитва и игри. Курсът започна с отговори на основните въпроси: „Кой съм аз?“ и „Какво е аниматор?“ В игрите се опознаваха – както един друг, така и себе си. В първият ден всеки представи себе си и чрез любимите си занимания в свободното време. Дните започваха и завършваха в молитва и четива. Силни и вълнуващи бяха личните молитви, които всеки сам подреждаше на лист хартия, за себе си и за стоящия до него. Съпровождащите моменти за размисъл бяха подготвени от най-младите аниматори, живите свидетелства на приемственост и толерантност. На следващия ден, 9 април, младите участници се впуснаха в надпревара из града, като „мюсюлмански представители“, за да изкачат стълбичката до званието султан. В почивките отборите, водени от о. Петър и с. Надя се впускаха в надпревара на футболното игрище. В следобедния част, кандидат-аниматорите подготвиха с авторски текстове и молитва Кръстния път. 14-те спирки, следващи Христовите страдания към Голгота, всички заедно, извървяха в парка, изкачвайки и по-стръмни склонове.  Денят завърши с игра на толерантността – влак с „незрящи“, водени от „ням“ машинист, поставен на края на композицията, трябваше да премине през трудно трасе, изпълнено с много препятствия. След дни на споделяне, силни преживявания и емоции, събрали още и нови знания, всеки пое по своя път към дома. С нови книжки и домашни ще продължи подготовката на младежите у дома до следващата среща на курса – 27 май 2022г.“
Гергана

Основни организатори на курса бяха ЕКС доброволците Анна Петрзикова и Франтишек Шустек, които работят в град Стара Загора по проект „Образованието – ключ към по-добро бъдеще“, 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037011, съфинасиран по програмата на ЕС „Европейски корпус за солидарност“

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed