Новите доброволци от Европейски корпус за солидарност

На 15. септември в град Стара Загора и град Казанлък пристигнаха новите доброволци от Европейски корпус за солидарност – Анна Хублерова, Анна Петрзикова, Франтишек Шустек и Терезие Колошова.

Те ще работят единадесет месеца по проект „Образование – ключ към по-добро бъдеще 3“, 2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037011, съфинансиран по програмата на ЕС „ЕКС“. Ще подкрепят със знанията и уменията си нашата работа с ромските деца и младежи в Стара Загора и Казанлък

Добре дошли и успех!

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed