Следлагерна среща, 08-10.11.2019, гр. Казанлък

„Призвани сме да постигнем на най-важната цел, тоест да сме светци. На небето всички са светци. Докато сме на земята сме призвани също да вършим добри дела. Добри дела се правят без да се очаква нищо в замяна.

На следлагерната срeща, посяваме мисълта в децата и младежите, че всички сме призвани да бъдем светци. Три неща е нужно да бъдат постигнати за тази най-важна цел: да вярват, да правят добри дела и да веселят.
Срещата беше в гр. Казанлък. Организаторите и аниматорите приготвиха вечерните програми, игрите, темите и разходките. Освен това, свободното време също беше организирано, имаше каране на ховърборд  и футбол. Игрите и свободното време ни дадоха незабравими моменти.

Общо бяхме 33 души, 2ма организатори, 7 аниматори и 24 участници. Участниците бяха от Севлиево, Пловдив, Калитиново, Белозем и Стара Загора.“

Донбор Жирва,

Основни организатори на срещата бяха доброволките от европейския корпус за солидарност Маркета Венцлова и Яна Пущейовска, които работят в Стара Загора и Казанлък по проект „Образованието – ключ към по-добро бъдеще“, 2019-2-BG01-ESC11-062662, съфинансиран по програмата на ЕС „ЕКС“

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed