Екскурзия до Велико Търново и Габрово

hdr

hdr

hdr

hdr

На 10. март, ние отидохме с децата до Велико Търново и Габрово от Стара Загора. Децата, които дойдоха: Ганчо, Ариф, Моника, Ребека, Хриси, Атанас и Дани. За първи път стигнахме до Царевец. Там ние бяхме за 2 часа. След това отидохме до Арбанаси, където играхме с децата. След Велико Търново, пътувахме до Габрово. Там се разходихме, а после отидохме до едно игрище и ядохме вечерята заедно. Ние имахме един хубав ден заедно, за щастие времето също беше хубаво.
Янош Гергели Тотх, ЕДС доброволец в проект „Образование vs. Бедност 3“, 2018-2-BG01-KA125-048113, съфинансиран по проекгарамата на ЕС „Еразъм +“, администрирана в България от ЦРЧР.
IMG_20190310_130746

hdr

hdr

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed