Разходка в Бургас и Малко Търново, 17.02.2019

IMG_20190217_104733IMG_20190217_100837IMG_20190217_101533IMG_20190217_101921IMG_20190217_104122IMG_20190217_110523IMG_20190217_110744IMG_20190217_110818IMG_20190217_111657IMG_20190217_122159

„Когато пристигнахме в Бургас първо отидохме на морето. Времето беше много хубаво, слънцето грееше, ние правихме снимки и играхме с пясъка. После ходихме да гледаме града. След това посетихме църквата в Малко Търново и след литургията свирихме и пеехме няколко песни за хората от църквата.“
Здислава Сихрова, ЕДС доброволец, проект „Образование vs. Бедност 3“, 2018-2-BG01-KA125-048113, съфинансиран по програмата на ЕС Еразъм+.

PANO_20190217_105506PANO_20190217_110101PANO_20190217_110113IMG_20190217_132527IMG_20190217_150710IMG_20190217_171106IMG_20190217_095621IMG_20190217_095647

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed