Денят на детето във фондация „Дон Боско България“

WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.48(1)WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.47WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.48WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.47(2)WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.47(1)WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.46WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.45WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.43WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.45(1)WhatsApp Image 2018-06-04 at 11.11.44

Вярваме твърдо, че с игра се образова и се образова с игра! Това не е само педагогика, за да бъде някой ангажиран, но също така e и педагогика за възпитаване на ценности в духа на играта: търпение, дисциплина, спазване на правила – и педагогика на човешкото развитие.
Денят на детето се отпразнува с искрена радост във фондация „Дон Боско България“. Радостта грееше по лицата на нашите деца. Беше един специален ден!
На 2-ри юни 2018 г. 60. деца и младежи дойдоха в центъра на фондация „Дон Боско България“. Те бяха от квартал Лозенец и от село Калитиново.
Бяхме подготвили за тях шестнадесет интересни игри. Имаше бягане с чували, състезание със скутер, скачане на въже и др. Организирахме състезания, в които те трябваше да използват своите таланти, интелигентност и фантазия.
Някои от игрите бяха за сам играч, а други за отбори. За всяка игра, децата събираха максимално 10 точки и най-малко 5 точки. С тях те си купиха различни лакомства, играчки, шоколади…
На този ден, заедно с доброволците и работниците, бяха дошли и аниматори – майки от квартала, за да помагат.
О. Донбор Жирва, СДБ
IMG_20180602_160027IMG_20180602_160031IMG_20180602_160039IMG_20180602_160051IMG_20180602_160059IMG_20180602_160114IMG_20180602_160121IMG_20180602_160129

Fr Donbor Jyrwa SDB

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed