Зимен лагер ромски момичета, 02-04.02.2018, гр. Казанлък

IMG_9089IMG_9092
IMG_9094IMG_9101
IMG_9106IMG_9134
IMG_9146IMG_9161
IMG_9179IMG_9187

„Тази година зимният лагер за момичетата от ЦИКОП, кв. „Лозенец“, гр. Стара Загора беше свързан с живота на Лаура Викуня. Започнахме в Стара Загора, където за направени от нас пици получихме пари, които ни трябваха, за да избягаме извън държавата. Също както Лаура и нейната майка пътувахме вечерта, за да спасим живота си от война. Успяхме и дойдохме при сестри салезианки, за да пренощуваме при тях. Разбира се – тази къща беше къщата на салезианите в Казанлък. Там вечерта изиграхме хубава игра и деня приключихме с молитва за бежанци и всички хора, които страдат от войни.
В събота говорихме за нараняванията и как можем да ги преодолеем. Лаура също имала много трудности с мъжа, който майка и си намерила. Споделихме какво ни наранява и как да се пазим. После играхме игра, в която трябва да пазим едно сърце и да го напълним. Следобед ходихме в планината, за да се порадваме на снега. Вечерта имахме възможност да предложим нашите трудности на Господ и после използвахме останалата енергия за танци.
Лаура много се е жертвла за майка си и затова в неделя и ние пробвахме, какво означава да се жертваш за някого. Това не беше изобщо лесно, защото момичета трябваше да почистват, бродират и учат, за да получи подарък някоя друга. Но всички се справиха и ние се радваме, че лагерът се хареса на момичетата и бе радост за нас доброволките.“
Лагерът за момичета бе организиран от ЕДС доброволките Анежка Котрбова, Вероника Кобзова и Елишка Григарикова, роботещи в България по проектите: „Образование vs. Бедност“, 2017-1-BG-KA105-035856 и „Повече образование – по-малко бедност с ЕДС“,2017-2-CZ01-KA105-035646, съфинансирани по програмата на ЕС „Еразъм+“.
IMG_9190IMG_9193
IMG_9203IMG_9213 (1)
IMG_9224 (1)IMG_9238 (1)
IMG_9250IMG_9259
IMG_9279IMG_9288

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed