Зимен лагер ромски момчета, 02-04.03.2018, гр. Казанлък

IMG_9350IMG_9362
IMG_9371IMG_9384
IMG_9385IMG_9392
IMG_9415IMG_9419
„От 2-4. Март 2018 г., фондация „Дон Боско България“ организира зимен лагер за момчета от ЦИКОП, квартал Лозенец, град Стара Загора. В него се включиха 11 деца. Лагерът се проведе в град Казанлък. Темата беше – „Бл. Зеферино Хименес Малла“, който е бил добър самарянин и мъченик за вярата си. Децата се запознаха с неговият живот чрез презентация, игри и разкази.
Накрая на лагера ние зададохме на децата въпроса: „Кой е Зеферино Хименес Малла за мен?“
Получихме следните отговори от някои деца:
Красимир: „Зеферино за мен е един човек, който обича всички хора.“
Илия: „Той е велик ром, човек който уважава вярата си и обича Бог.“
Донбор Жирва, СДБ
Основен организатор на зимния лагер бе Томаш Райхъл, ЕДС доброволец в град Казанлък, по проект „Образование vs. Бедност“, 2017-1-BG01-KA105-0135856, съфинансиран по програмата на ЕС „Еразъм+“.
IMG_9424IMG_9433
IMG_9435IMG_9449
IMG_9452IMG_9472
IMG_9444IMG_9485
IMG_9495IMG_9499

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed