Дорота Седлачкова и Катарина Ванова са новите ЕДС доброволки в град Стара Загора, проект „Образование vs. Бедност“, 2016-2-BG01-KA105-023863

dorotkaakatkaseradujzesmontovankupolekostela15622418_1226452334083216_3677172012117305566_n
Двете доброволки Дора и Катя живеят в Стара Загора от средата на септември 2016 и вече научиха български език. Тук са по проект „Образование vs. Бедност“, финансиран по програмата на ЕК „Еразъм +“, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси.
Ето и няколко думи от сaмата Катерина: „Моето име е Катерина Ванова. Аз съм от Чешката република от града Нови Йичин. Аз живях тук с моите родители. Имам две по-големи сестри и един по-малък брат. Сестрите ми са женени. Най-голяма сестрата ми има два синове и другата сестрата ми има три сина. Аз обичам ги много. Обичам да свиря на пиано, спорта, обичам да ходя в планината, създаване, аз готвене, аз обичам да играя различни игри. В България съм защото искам да се познаем нова държава и култура, за да се срещнат с нови хора и помогна на другите, да работя с ромските деца и младежи. “
А ето и какво казва Дорота за себе си: „Казвам се Дорота Седлачкова. Съм на 20 години.
Съм от Чехия и живея в Прага. Имам 2 сестри, един брат и едно малко куче.
Завърших средно педагогическо образование и после следвах една година на университета – социална работа.
След средното образование също работих в детската градина и при хора с увреждания. И имах група с коя свирихме пиеси за деца.
Обичам всичко да правя – да пея, да рисувам, да играя игри и пиеси, свиря на пиано и китара.
След моята доброволна работа тука в България искам да продължавам с университета, с група за пиеси и да правя пак някаква социална работа.“

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed