Сътрудничество с училището в ромския квартал

8 SOUОт месец декември задълбочихме сътрудничеството си с ромското училище в Стара Загора – СОУ „Христо Смирненски“. Там се обучават повечето от децата ни. С любезното съдействие на директорката въведохме специални уверения.

Наша основна цел е да помагаме на учениците в ромския квартал да не отпадат от училище и да са дейни там. Въпреки, че успяваме да създадем в учениците си интерес към учението, все още се случва при някои да отсъстват от учебни часове дори за цели дни, макар и междувременно да идват на занималнята ни. Както вече сме споменавали, основното ни средство за мотивация и наказание са точките, които децата получават от участието си в занималнята и ателиетата ни и които им се отнемат при лошо поведение. Тези точки са нещо като кредити, си които децата си „купуват“ определени привилегии. Най-често това е значително намалена цена за летните ни и зимни лагери или дори напълно покриват пътните им разходи при екскурзии. Вече две години виждаме, че системата работи безупречно и чрез точките децата действително се чувстват поощрени, наградени или наказани. От сега нататък условие за това децата да си получават точките е представянето на подписано удостоверение от учителката им за тяхното присъствие в часовете. Учителите с готовност ни съдействат, а самите удостоверения не изискват почти никакви усилия от страна на учителите и учениците, освен учителски подпис.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed