Новите ЕДС доброволци

Андреа Нахтманова, Здислава Сихрова, Янош Гергели Тотх и Ян Врба са новите ЕДС доброволци, които вече работят по проект „Образование vs. Бедност 3“, 2018-2-BG01-KA125-048113, съфинансиран по програмата на ЕС „Еразъм +“. Андреа, Здислава и Йони са в Стара Загора и работят в Центъра за информиране, консултиране, обучение и подкрепа /ЦИКОП/ …

Прочети повече

Летен лагер ромски момичета, 30.07-04.08.2018

„Летният лагер за момичета от ромския квартал „Лозенец“ тази години се проведе от 30.07. до 04.08. в село Малчика. Игрите, които играhме бяха свързани с филма „Смелата Ваяна“ и пътуването й през морето, за да върне откраднатото от Мауи сърце на Майката Природа. Темите, върху които размишлявахме тази година бяха …

Прочети повече

Летен лагер с ромски момчета 18-23.07.2018

Град Белене винаги е бил предпочитаното място за летния лагер за ромските момчета. Топлото гостоприемство на домакина отец Паоло Кортези и хората наоколо допринесе много за личния растеж на младите момчета и за успеха на самия летен лагер. По тази причина момчетата винаги са били развълнувани да бъдат там. Седем …

Прочети повече

Летен лагер момичета, 16-22.07.2018, хижа Морулей

„Тази година имахме лагер за девойките на хижа Морулей близо да Стара Загора, в много хубава природа. На лагера участваха девойки от Стара Загора, София, Пловдив, Ямбол, Калитиново, Калчево, Варна и Русе. Също като помощнички, бяха доброволки от Чехия и отците от Казанлък. Като тема, която използвахме за лагерна игра, …

Прочети повече

Денят на детето във фондация „Дон Боско България“

Вярваме твърдо, че с игра се образова и се образова с игра! Това не е само педагогика, за да бъде някой ангажиран, но също така e и педагогика за възпитаване на ценности в духа на играта: търпение, дисциплина, спазване на правила – и педагогика на човешкото развитие. Денят на детето …

Прочети повече

1. юни със СНЦ „Самарско знаме“

На 1-ви юни 2018 г, осем деца посещаващи Центъра на фондация „Дон Боско България“ заедно с Десислава Френгиева, Росица Димова и Донбор Жирва, участваха в конкурса за рисуване, организиран от СНЦ „Самарско знаме“. На всички деца бяха раздадени цветни тебешири, за да рисуват на тема „Моето вълшебно детство“. Най-хубавото беше, …

Прочети повече

Проект „Европейска мрежа за социално приобщаване“ /ЕМСП/ Project European Network for Social Inclusion /ENSI/

От 21 до 25 май 20018 г. фондация „Дон Боско България“ се включи в първия международен тренинг по проекта Европейска мрежа за социално приобщаване – ЕМСП. Тренингът се проведе в град Палермо, Италия. Участваха организации от пет европейски държави: Италия, #Centro Internazionale delle Culture Ubuntu; Испания, #Amigos De Europa; Полша, …

Прочети повече

10 години Център „Дон Боско“ в кв. „Лозенец“, гр. Стара Загора

В събота, 19. май, празнувахме 10 години, откакто Салезианите на Дон Боско работят в ромския квартал „Лозенец“ на град Стара Загора. 10 години, откакто бяха положени основите на Центъра „Дон Боско“, който постепенно се превърна в социална услуга и през който в годините преминаха над 700 деца и младежи. Поканихме …

Прочети повече