Сътрудничество

Как можете да си сътрудничите с нас?

  • Доброволна служба – можете да се включите в нашите дейности (преводи, администрация, писане на проекти, реклама и т.н.). Повече по въпроса – тук.

  • Материално материални неща могат да бъдат: спортни принадлежности, игри, материал за кръжоците и занималните, туристически принадлежности и всичко друго, което ни е необходимо за работата с деца и младежи. Ако желаете да ни подкрепите материално, молим Ви за предварителна консултация.

  • Финансово – благодарим и за финансова подкрепа, защото без нея не бихме могли да организираме нашите дейности. Ако желаете да ни подкрепите, можете чрез банкова сметка

    IBAN: BG30FINV91501203934292.

Comments are closed