Християнски ценности

DSC07999

Зачитаме правото на всеки свободно да избира религията си и държим това да е ясно на децата ни. Въпреки това, християнските ценности са най-посещаваното ни мероприятие.

Не е достатъчно просто да предаваш знания на едно дете, а то да възприема ценности от улицата и да стане престъпник, нали? Ето защо считаме за важна част от образователния процес, който извършваме и изграждането на християнски ценности според Библията. Желаем също да предадем Библейското послание, че нашият живот не свършва на този свят и така да изградим убеждението, че си струва да се живее добре. Стремим се да постигнем тези неща чрез увлекателно представяне на Библейските герои и множество игри върху изучавания за деня Библейски текст.

Comments are closed