Зимен лагер момчета „Йосиф Египетски“, 07-09.02.2020, гр. Казанлък

„Бог накланя ухото си към страдащия и превръща страданията му в благодат. Бог дава изход от всичко на този, който Го призова денем и нощем.“
Това разбрахме от живота на Йосиф Египетски.Това беше и  темата на зимния лагер.
Момчетата играха ролята на Йосиф. Той е бил зле третиран и продаден от неговите братя. Купувачите го отвели в Египет и го продали на Потифар. Заради жената на Потифар, която го изкушавала, бил вкаран в затвора.
Бог е дал на Йосиф дарбата да тълкува сънища. Той тълкувал значението на съня на Фараона казвайки: „Ще дойдат години на глад, a през следващите плодородни години нека Фараона заповяда да събират и да складират житото в градовете и да го пазят. Тази храна да бъде запазена за седемте гладни години, които ще настанат в Египет, за да не загинат жителите на тази земя от глад“. Тогава Фараонът направил Йосиф управител на цялата Египетска земя.
По време на глада дошли хора в Египет от всички страни да купуват жито от Йосиф. Дори неговите братя от Ханаан пристигнали в Египет да купуват храна. Така Бог чрез Йосиф спасил египтяните и цялото му семейство от глад.
Лагерът се проведе в гр. Казанлък. Участваха 6 момчета. Всички игри бяха организирани около историята на Йосиф.“
Донбор Жирва, СДБ
Основен организатор на лагера беше доброволката Яна Пущейовска, която работи в Стара Загора и Казанлък по проркт „Образованието – ключ към по-добро бъдеще“, 2019-2-BG01-ESC11-062662, съфинансиран по програмата на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed