Контакти

Фондация “Дон Боско България”
    Централен офис:
гр. Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески” 71, ет. 1
 
    Център за деца и младежи “Дон Боско”
Кв. “Лозенец”, ул. “Бoнчо Бонев” 7
 
—————————–
  
Фондация “Дон Боско България” – клон Казанлък
гр. Казанлък 6100, ул. „Пейо Яворов”13
 
——————————
 
е-mail: donboskobulgaria(a)gmail.com
http://www.fondaciadonboskobg.org/
Директор: Мартина Станева – Антонова
GSM: +359886828089
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *