Членове

Ярослав Фогл

директор

e-mail: donboskobulgaria(a)gmail.com

тел. 0888 327 271

Мартин Илек

председател на управителния съвет

Петр Немец

управител на клон Казанлък

Десислава Френгиева

педагог и социален асистент

Росица Димова

педагог

Мартина Станева-Антонова

секретар, групов терапевт

Анна Кисьова

социален асистент

Веселин Кисьов

организатор реклама

Иржи Свобода

доброволец

Петр Калас

доброволец

София Нанева

доброволец

Георги Станчев

доброволец

Comments are closed