Тематични игри

p1040310Често смятаме, че учим на морал децата, когато им говорим кое е добро и лошо, кое е правилно и неправилно, и поне правим опити да им покажем добър пример. За много от хулиганските прояви, обаче, има една основна, но изненадваща причина – скука. Съчетана с неподходяща компания, тя може да доведе до неочаквано лоши резултати при иначе добри деца.

Няма по-добър начин да се справим със скуката от игрите. Правим това, което наричаме тематични игри. След като говорим за някоя морална или друг вид полезна тема, подбираме игра, която да успеем да свържем с темата и която да се яви като нейно продължение. Така децата се учат играейки. Прекарват пълноценно своето време и изразходват енергията си за „мирни цели“.

Всяка игра включва няколко аспекта:

 • упражнява умения, нужни за живота;
 • развива тялото и духа;
 • развива бързината, ловкостта, силата, издръжливостта и нервно-мускулната координация;
 • подобрява наблюдението, изостря сетивата;
 • подновява психическите и физическите сили;
 • развива въображението;
 • най-ефективният начин за отдих и почивка;
 • позволява социални контакти;
 • учи на правила и създава граници в живота (ако не се спазват правилата, играта може да се развали);
 • дава възможност за себереализация;
 • позволява да се отпуснем, да похарчим излишната енергия;
 • мотивира ни в живота.

Никоя хулиганска проява не може да достави толкова удоволствие на детето, колкото добрата игра с други деца. Малко образователни методи ще постигнат толкова, колкото самите игри.

Comments are closed