Нашият начин на работа

Нашето послание е насочено към младежите, особено към най-нуждаещите се. Поради това се опитваме да си сътрудничим с хора (родители, доброволци, аниматори, отговорници, приятели на делото и представители на институции, които запознаваме с нашия метод), които искат и могат да работят с младежи. Заедно с тях се опитваме да подготвим възпитателен план, насочен към конкретните младежи. Той трябва да включва стремеж към изграждане на добра среда, която подкрепя и развива личността на младежа, осъществена чрез подготвена програма и насочена към всестранното човешко развитие. Това не може да стане, ако младежът не усеща нашия център като дом, където е приет и обичан, като училище, където се запознава с нови неща, полезни за живота му, като игрище, където може да се забавлява и като място, където може да разбере смисъла на живота си.

 

Вижте също Превантивната система, която е в основата на нашите методи.

Повече за нашите цели и методи можете да научите от презентация *.ppt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *