Пазаруване с точки

Пазаруване с точки
Пазаруване с точки

През ваканцията няколко от най-старателните ни деца могат да си „закупуват“ множество интересни за тях неща чрез точки, които насъбират от занималнята и кръжоците ни през цялата година. Точки, обаче, им се отнемат при лошо поведение. Курсът е: 6 точки = 1 лев. Тези 6 точки могат да бъдат събрани и за един ден, но условието за участие в пазаруването е участниците да имат поне 300 точки – необходимите за да покрият 2/3 от цената на летния лагер. Именно това ще даде възможността да се облагодетелстват само най-усърдните. От общо около 50 деца, посещаващи мероприятията ни, до момента само 13 са насъбрали достатъчно точки, за да могат да участват в пазаруването. Виждаме ясно, че това вече служи като мотивация за останалите. Поради това, че заниманията ни продължава и през лятото, броят на заслужилите правото да пазаруват може да нарасне.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed