Летен лагер за момичета, 18-24. юли 2022, хижа „Декотекс“

„Тази година отново се проведоха дългоочакваните летни лагери за момичета и момчета, организирани от фондация „Дон Боско България“ и нейните аниматори. Момичешкият лагер се проведе от 18 до 24 юли в местността Карандила над град Сливен. Участие в лагера взеха момичета на възраст между 7 и 15 години от различни населени места – Стара Загора, Калитиново, Пловдив, София, Ямбол, Шумен, Раковски и др. Основната темата на тазгодишния лагер беше „Чудесата на Иисус “ и всеки един от дните на лагера беше свързан с някое от чудесата, които Иисус е направил. Към беседите бяха добавени и разговори по теми за личния живот. По време на лагера преживяхме заедно много интересни, забавни, поучителни и незабравими игри и моменти. В един от дните, имахме предизвикателството сами да си запалим огън и да си направим обяд. Участвахме в целодневен поход до „Мечата поляна“, намираща се в местността Карандила. По време на лагера имаше две нощни игри. По време на първата, момичетата вървяха из гората, като следваха светлината на малки свещи в буркан, които водиха до спирки, на които правиха предизвикателства и четяха части от Новия завет.. Втората нощна игра беше за повече забавление. Ако през първата ги будехме по две, по време на втората ги будехме по отбори. Спирките им бяха в хижата и двора, и имаха да правят предизвикателства в екип. В други дни от лагера, рисувахме шапки, огледала и дори направихме свои книгоразделители от хербарий. Последната вечер като на всеки лагер, направихме лагерен огън, на който разтопихме Маршмелол. Правихме сценки, играхме и пяхме покрай огъня, а накрая завършихме с благодарствена молитва, за това, че всички сме здрави и успяхме да преживеем едно хубаво време заедно с нашите стари и нови приятели. Благодарим на отците салезиани, техните аниматори и доброволци за организацията на лагера и на дарителите, които ги подпомагат в техните дейности.“
Миглена /аниматор/
Основен ръководител и организатор на лагера бе ЕКС доброволката Анна Петрзикова, която работи в Стара Загора по проект „Образованието – ключ към по-добро бъдеще 3“,
2021-1-BG01-ESC51-VTJ-000037011, съфинансиран по програмата на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed