Целодневна среща момичета ЦИКОП Стара Загора, 24.04.2021, гр. Казанлък

„На 24. април сутринта с момичетата се срещнахме в центъра на фондация „Дон Боско България“, където имаше сутрешна молитва и закуска. След това тръгнахме за Казанлък, където се проведоха духовни упражнения. В началото говорихме за Великият пост, Исусовата любов към нас и Великден. След темата играхме с момичетата волейбол на двора. Беше много забавно. Те много се радваха, че ги научихме да играят волейбол. Следобед имахме Кръстен път, който беше добре подготвен от отец Петър, за да не бъде скучно за момичетата. След Кръстния път се прибрахме. Всички бяха много изморени. Някои от тях се подготвиха преди литургия, като се изповядаха. Духовните упражнения завършиха със Светата литургия.“ о. Донбор Жирва

Основен организатор на срещата беше Анна Ротреклова ЕКС, която работи в Стара Загора по проект „Образованието – ключ към по-добро бъдеще 2“, 2020-2-BG01-ESC11-079379, съфинансиран по програмата на ЕС, „Европейски корпус за солидарност“.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed