Планиране на летните лагери, 23-25.02.2018, гр. Казанлък

IMG_9331
IMG_9332
IMG_9335

„Уикендът 24. – 25. 2. 2018 г. в Казанлък се проведе планиране за летните лагери с децата и младежите. Дойдоха всички от екипа на фондацията, ЕДС доброволките и доброволците, и няколко аниматора. В приятното време, което прекарахме заедно се разбрахме за основната тема на четирите лагера, които ще правим през лятото, разпределихме се на работни екипи и започнахме да измисляме конкретната програма. Имахме си време и за самите нас – играхме игри, слушахме беседи, разхождахме се.“ Томаш Райхъл, ЕДС доброволец по проект „Образование vs. Бедност 2“, 2017-1-BG01-KA105-035856
IMG_9338
IMG_9342
IMG_9343

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed