Дорота Седлачкова и Катарина Ванова са новите ЕДС доброволки в град Стара Загора, проект “Образование vs. Бедност”, 2016-2-BG01-KA105-023863

dorotkaakatkaseradujzesmontovankupolekostela15622418_1226452334083216_3677172012117305566_n

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed