Кръжок по изобразително изкуство

DSC08997P1080480Кръжокът по изобразително изкуство се провежда в сряда, като първата група е от 16-17, втората от 17-18 и третата от 18-19 ч. и в петък, където се работи с 5 дечица от 15-16ч. В кръжока децата се занимават с изработване на различни изделия. На всеки урок децата се учат да използват различни материали и нови технологии, които ще ги научат как да се справят с различни ситуации в ежедневието. Чрез него децата се научават на конструктивни технически умения, в зависимост от зададения урок. Децата се мотивират да научат нещо ново и да могат самички да се справят със зададената задача.

DSC07861След около 7 месеца работа с децата, вече се наблюдава у тях едно желание за работа, което в началото не проявяваха. Децата слушат, внимават и се стараят много. Има и деца, на които трябва да се обръща повече внимание и да им се обяснява по-просто, за да възприемат зададената задача. Но като цяло се справят доста добре.

КОМЕНТАРИ

Коментара

Comments are closed